2024-03-24 20:30:00

Reklama

Witów w Ameryce i w Polsce

Złoty Jubileusz Koła Witów nr 27 ZPPA w Chicago

Półwiecze naszego Koła Witów Nr 27 odbiło się szerokim echem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i także w rodzinnym Witowie na Podhalu.

Rok 2023 już odszedł z przytupem, toteż Witowianom nie sposób jest nie zrobić podsumowania roku 2023 – roku obchodów jubileuszu 50-lecia Koła Witów nr 27 działającego przy Z.P.P.A. Nasze Koło zostało założone w 1973 r. Jubileusz 50-lecia Koła każe objąć historię ludzkiego wysiłku, dzięki któremu udało się przetrwać niełatwe pół wieku. Historia Koła to bogato tkany gobelin życia nas wszystkich na obczyźnie. Inicjatorem powstania Koła był Jacek Toczek. Celem Koła była pomoc materialna naszym rodakom w kraju na Podhalu, a także troska o naszą góralską kulturę, tradycję i zwyczaje, które Witowanie pragnęli kontynuować także na emigracji. Na przestrzeni pół wieku Koło Witów nr 27 zorganizowało wiele inicjatyw kulturalnych oraz przyjmowało wielu znakomitych gości, którzy przyjeżdżali w odwiedziny do Witowian w U.S.A. Ważnym wydarzeniem dla Koła było ufundowanie i poświęcenie w 1977 r. sztandaru Koła według projektu Jacka Toczka. Funkcje prezesów na przestrzeni lat podejmowali: 
Stanislaw Szymusiak 
Andrzej Toczek 
Jan Mieczysław Koenig 
Tadeusz Maryniarczyk 
oraz najdłużej pełniący tę funkcję obecny prezes Józef Giewont. 
Do pamiętnych wydarzeń z pewnością należy zaliczyć. m. in.: w 1981 r wizytę ks. Leona Musielaka (Polityk) – byłego więzienia Kozielska w (1939 r), długoletniego duszpasterza w Witowie, opiekuna ministrantów i młodzieży. To on właśnie reaktywował orkiestrę dentą, która powstała w Witowie w 1937 roku z inicjatywy Jana Krzysiek (Kowol) i Józefa Chrobak (Płyta). Obecnie od 2006 roku jego imieniem została nazwana Szkoła Podstawowa w Witowie. Z Witowem także mocno był związany sp. ks. Bronisław Szymański. Salezjanin, budowniczy plebanii w Witowie, odwiedził on także Witowian w Chicago w 1987 r. Wtedy też odbyło się wystawienie “Jasełek” w reżyserii ks. Bronisława Szymańskiego. Nasz gość obdarował Koło pięknym prezentem - obrazem panoramy Witowa w scenerii zimowej, który stał się tłem do wystawianych jasełek i służy nam do dziś w wielu okolicznościowych uroczystościach. Z okazji 50 lecia kola obraz został przekazany jako dar dla ZPPA w Chicago Kolejne jubileusze Koła dokumentowały nasz rozwój i ciągłość więzi z Witowem i Podhalem. Jedną z wartości, która górale cenią bardzo wysoko jest przywiązanie do wiary.  Z inicjatywy Broni Maryniarczyk przy Kole Witów powstało Kółko Różańcowe. Obecnie prowadzi je córka założycielki – Anna Pawlik. Przy Kole Witów przez lata istniała szkółka gry na instrumentach ludowych (skrzypcach, piszczałkach), która pod kierownictwem Andrzeja Krzeptowskiego-Bohaca osiągała duże sukcesy. Jej uczniami były w większości dzieci z naszych rodzin. 
Młodzież z tego zespołu występowała na wielu koncertach. Zespół “Dujawica” - bo tak się nazywał - koncertował w Polsce na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, w Kanadzie w Toronto z Wielką Orkiestrą Symfoniczną pod dyr. Andrzeja Rozbickiego, a także w Chicago z Wielką Orkiestrą Paderewski Symphony Orchestra pod dyr. Wojciecha Niewrzoła i Basi Bilszty. 
Pomysłodawcą powstania tego zespołu był śp. Jan Mieczysław Koenig, prezes Koła Witów. Szczęśliwie zbiegło się to z przyjazdem do Ameryki Andrzeja Krzeptowskiego-Bohaca, który swoje życie poświęcił wychowaniu młodzieży i kulturze podhalańskiej. Dużym wydarzeniem dla Witowian były obchody 400-lecia Witowa w kraju i w Ameryce w 2006 roku. Z tej okazji naszym gościem był honorowy członek Koła śp. ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk z Witowa, wieloletni wykładowca KUL-u. Pod okiem ks. profesora Andrzeja Maryniarczyk powstała piękna zbiorowa monografia Witowa pt. „400 lecie Witowa”.  Jego słowo pisane pozostanie dla potomnych na zawsze. Dla uczczenia 400 lecia, Witowianie zza Wielkiej Wody przyjechali do Witowa, by wspólnie z rodzinami celebrować ten piękny jubileusz rodzinnej wsi.  Decyzją dyrekcji ZPPA zaszczycił nas obecnością ówczesny prezes Związku Podhalan Stanisław Zagata, wiceprezesi: Maria Krzeptowska-Gewont oraz Andrzej Krzeptowski, były wiceprezes Związku Podhalan. W skład tej delegacji wchodził także prezes Koła Witów Józef Giewont z żoną Janina, Jozef Stefania Kojs z rodziną, Andrzej Toczek z żoną Anielą oraz Helena i Władysław Bzdyk. Nasza obecność oraz pomoc materialna uświetniła ten wyjątkowy jubileusz. W dalszych latach nasze Koło czynnie uczestniczyło w wydarzeniach ZPPA, biorąc udział w kolejnych sejmach, piknikach, wspierając Związek i jego komórki takie jak: Komitet Edukacji, Radio Z.P., Komitet Imprez, Wybór Królowej, Wybór Zbójnika, a także uczestnicząc w jubileuszach bratnich kół. Radoscia dla naszego Koła było uczestnictwo naszego proboszcza z Witowa ks. Jana Kucharczyka, zaproszonego na sejm przez Zarząd Główny ZPPA. Przywiózł on dar, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który pozostał na kolejne kadencje w siedzibie Zarządu Głównego Związku Podhalan. 
Wielkim powodem do dumy Kola jest dla nas fakt, że z Witowa pochodziły dwie królowe Z.P.PA. Byly to Stefania Kojs i Aniela Gewont, a także fakt, że Witowianom   naszym członkom powierzano odpowiedzialne funkcje w strukturze ZPPA: Andrzej Siuty w latach trzydziestych ubiegłego wieku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego, a Maria Krzeptowska i Andrzej Krzeptowski-Bohac – wiceprezesów. Ponadto Maria Krzeptowska przez 19 lat prowadziła Radio Związku Podhalan. Jubileuszowe wydarzenia 50-lecia Koła przypadło na 14 października 2023 roku. Rozpoczęliśmy je uroczystą Mszą św. w Kościele Matki Bożej Matki Kościoła “Na Górce” u O.O. Cystersów, którą poprowadził nasz kapelan o. Michał Blicharski w koncelebrze z o. Bartłomiejem Stanowskim Kapelanem Zarządu Głównego ZPPA, Oprawę Mszy św. stanowiły muzyka organowa piękny śpiew, orkiestra denta Ryszarda Staroń w której grają Andrzej Chrobak i Andrzej Siuty z Witowa oraz kapela góralska Gienka Leśnickiego. Homilię bez słów… (bardzo wzruszającą) opracował nasz kapelan o. Michał Blicharski, Było to wyjątkowe, duchowe przeżycie, gdy ekran w kościele przeniósł Nas w ojczyste strony do naszej wsi i wspomnień z dzieciństwa i młodych lat. Melodia „Downy cas na Podhalu” … w wykonaniu zespołu „ Ogórki” przeniosło Nas w czasie. Słowa gratulacji i życzeń wspólnego świętowania skierował do nas prezes ZPPA Stanisław Sarna oraz honorowy prezes ZPPA Henryk Mikołajczyk. Na koniec zabrał głos Józef Giewont, prezes naszego koła, dziękując księżom, oprawie liturgicznej, muzycznej, dziewczętom, które śpiewały psalm, wszystkim za przybycie i zapraszając na dalszą część uroczystości. Prezes szczególnie dziękował pocztom sztandarowym poszczególnych bratnich kół. Wspólne zdjęcie w gościnnych progach świątyni ojców cystersów upamiętniło to wydarzenie. W dalszej kolejności w Domu Podhalan rozpoczął się nasz uroczysty bankiet. Przywitani muzyką góralską braci Eugeniusza i Zdzisława Leśnickich(Pojasiów), Krzysztofa Koeniga, Łukasza Gawrona, Pawła Bafii, wszyscy uroczyście przystąpili do hymnu Polski i USA, które zaśpiewała królowa Z.P. Ania Smetek. Głos zabrał także prezes Józef Giewont, który przywitał oficjalnie wszystkich gości. Następnie prowadzący, Maria Krzeptowska i Józef Giewont, zaprosili do części artystycznej, która wierszami rozpoczeli Józef Giewont i Ania Giewont-Ozymko. Na tę okoliczność reaktywował się częściowo (w swojej „amerykańskiej” części) założony wiele lat temu w Witowie na Podhalu przez państwa Anielę i Karola Michniaków zespół “Witowianie”. Jego dawni członkowie przed laty wyjechali do USA i są dzisiaj członkami Koła Witów nr 27. Gościnnie wystąpił również zespół młodzieżowy “Jawory” pod kierownictwem Kingi Jarząbek. 
Wszystkie występy spotkały się z ogromnym aplauzem.  Po części artystycznej przystąpiono do odczytania depesz i listów gratulacyjnych, które z okazji jubileuszu Koła Witów nadeszły z Polski i z Ameryki. Postanowieniem Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego zostały przyznane odznaczenia państwowe za działalność kulturalną w kraju i poza granicami kraju. Były to odznaczenia dla zarówno dal poszczególnych członków, jak i dla Koła i tak: Koło Witów nr 27 przy ZPPA Chicago- za 50 lat działalności polonijnej zostało uhonorowane Nagrodą Województwa Małopolskiego – Srebrnym Medalem Polonia Minor.  Prezes Józef Giewont oraz wcześniejsi prezesi: Andrzej Toczek Tadeusz Maryniarczyk, a także wiceprezes Halina Kowalczyk oraz chorąży Jan Kowalczyk – Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.  Ponadto Aniela Michniak, Maria Krzeptowska-Gewont, Janina Giewont oraz Andrzej Krzeptowski-Bohac za wieloletnie zasługi na polu kultury zostali uhonorowani Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Wyróżnienia te są potwierdzeniem ponadczasowych wartości pracy na rzecz kulturowego dziedzictwo naszych ojców. Również Koło wyróżniło swoich pierwszych członków założycieli, zasłużonych dla Kola i sponsorów wspierających nasza działalność: Jozef Stefania Kojs, Leopold Zofia Michniak, Bronisława Koenig, Andrzej Aniela Toczek, Maria Chrobak, Janina Tylka, Eugeniusz Leśnicki, Maria Andrzej Krzeptowski, Helena Borowicz, Rodzina Główczak, Roman Zarycki, Kapelan O. Michał Blicharski, Tadeusz Maryniarczyk, Edward Małgorzata Helegda, Zarząd Główny ZPPA, Fleet Equipment – Ted Styrczula, Ditech – Andrzej Siuty & Jozef Giewont, B & D Custom Builders Bronisława Daniel Gibala, Taxes Financial Services – Halina Wikar, Barrel House – Dorian Anna Ozymko, WitPol Transport -Jan Dorota Lenard, Jan Zych, Tadeusz Bożena Rebidas, Andrzej Dorota Wilczek,. Następnie zabrał glos prezes zarządu głównego ZPPA Stanisław Sarna, który wspomniał zasługi i aktywnosc członków Kola w rozwój naszego związku Podhalan, poczynając od założyciela Kola Witów sp. Jacka Toczka poprzez wszystkich prezesów, jak również wspomniał o Jozefie Gewont-Tokarczyk, która pisze wiele ciekawych artykułów do kwartalnika “Podhalanin”, gratulując Jubileuszu dziekowal za dar przekazany przez Kolo z okazji 50 lecia  (obraz sceniczny- zimowa panorama Witowa) do ZPPA-  zyczyl dalszej owocnej pracy dla dobra Kola i całego Zwiazku Podhalan w Chicago.  Nasza wioska słynie z pasterstwa, toteż nic dziwnego, że w przeszłości nie brakowało u nas honorowych baców. Potomkiem jednego z rodu bacowskiego jest Andrzej Siuty (Gryzok), który w końcowej części bankietu przypomniał nam obyczaje na hali i ugościł wszystkich wybornym serem, bryndzą i oscypkami. 
Do obchodów Złotego Jubileuszu naszego Koła należy także spotkanie, jakie odbyło się w Polsce 12 listopada 2023 roku w remizie OSP w Witowie. Przyczynił się do tego oddział Witów ZP w Polsce im. św. Jana Pawła II z prezesem Piotrem Kopec, obecni byli Wójt Gminy Koscielisko-Witow Roman Krupa, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Jan Piczura, Kazimiera Bzdyk Sołtys Witowa, Wojciech Pawlikowski prezes OSP Witów była również Pani dr Anna Mlekodaj oraz żyjący w bliskim kontakcie i serdecznej więzi z rodzimą wsią Witowianie zrzeszeni w ZPPA. Polonijną stronę reprezentował prezes Koła nr 27 Witow Z.P.P.A. Józef Giewont wraz z małżonką Janiną oraz Maria Andrzej Siuty i Maria Andrzej Krzeptowski. Jednym z celów spotkania było uhonorowanie pani Anieli Michniak, która wraz z mężem śp. Karolem Michniak założyła i prowadziła przez wiele lat zespół „Witowianie”. Z grona wychowanków zespołu wywodzą się między innymi działacze polonijni, którzy zaszczepili miłość do Podhala w wielu emigranckich sercach. Dalszą część spotkania wypełniły życzenia dla jubilata - Koła Witów 27 w ZPPA. Był tort upieczony przez Siostry Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Witowie, życzenia władz lokalnych, nie brakowało także chwil refleksji. Przy blasku świec wspominano zmarłych Witowianów w kraju i poza granicami, którzy odeszli zarówno w ostatnim roku, jak i dużo wcześniej. Część artystyczną spotkania wypełnił występ zespołu „Mali Witowianie” prowadzonego przez Ewę Stopkę i Andrzeja Bzdyka. Etyka pracy, jaką wpoili nam nasi zespołowi wychowawcy, a także umiejętność empatii, którą nam przekazywali, stały się fundamentem współpracy i osiągnięć, którymi dziś się szczycimy. Oprawiona w ramki fotografia będzie świadectwem życia zatrzymanym w czasie (…) chwilą radości (…), wspomnieniem, a także głosem odpowiedzialności za siebie i innych, ciężaru spoczywającego w naszych ramionach, z którego wszyscy próbowaliśmy się wywiązać jak najlepiej(...).  Oby nasze doświadczenia przetrwały kolejne dziesięciolecia dla przyszłych pokoleń. 
PS.   Prezes Józef Giewont kieruje jeszcze raz wyrazy wdzięczności i podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszego jubileuszu tak w kraju, jak i w USA. Dziękuje szczególnie wszystkim przedstawicielom władz lokalnych, a także samorządowcom szczebla wojewódzkiego z Polski, w szczególności Janowi Pichurze, przewodniczącemu Sejmiku Małopolskiego, który rekomendował i wręczał w Polsce odznaczenia państwowe.  
Opracowanie Maria Krzeptowska Gewont (Korespondent Koła Witów nr 27)

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • PRACA | dam
  Ośrodek Wczasowy w Zakopanem zatrudni recepcjonistkę/tę. Umowa zlecenie lub umowa o pracę. Możliwość zamieszkania. 604113888
  Tel.: 604113888
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Wykończenia wnętrz adaptacja podaszy zabudowy karton gips szpachlowanie malowanie tynki dekoracyjne parkiet panele. 576587537
  Tel.: 576587537
 • PRACA | dam
  SPRZEDAWCĘ do sklepu spożywczego w Białym Dunajcu - 888 472 789.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry zatrudni pracownika do działu recepcji. +48608088017 https://ecotatry-hotel.pl/ ksiegowosc@projinwest.pl
  Tel.: 48608088017
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Szukam MIESZKANIA dla jednej osoby (z grzecznym pieskiem) - długoterminowo - Kościelisko, okolice - 884 975 144.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, gr. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 660 079 941.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWE o powierzchniach ok. 58 i 55 m2, oraz PIWNICA 23 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  STEMPLE BUDOWLANE dł. 3m, 5.50 zł/szt. DESKI SZALUNKOWE 650 zł/kubik. 790 759 407.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam KONIE: dwie klacze zajeżdżone, siedmiolatki, WAŁACH zimnokrwisty gniady, KUCYK trzyletni kary, zajeżdżony. ŹREBAK dwuletni kary. 790 759 407.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  SZCZENIAKI SHIH TZU. 730 519 594.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • PRACA | dam
  Poszukuję kierowcy kat. D praca stała tel.600088258. 600088258
  Tel.: 600088258
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DOM LUB MIESZKANIE 2, 3-POKOJE. Tel. lub sms: 692 769 524.
 • PRACA | dam
  KELNERKĘ/POKOJOWĄ do pensjonatu w centrum Zakopanego. Na pełny etat, praca zmianowa 7-19, co drugi dzień. Brak zakwaterowania. Dobre warunki finansowe, benefity. 502 716 694
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • PRACA | dam
  PRACA BELGIA Praca przy zbrojeniach, betonach i szalunkach. Praca przez cały rok. 886212659 mati73ls@wp.pl
  Tel.: 886212659
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY MAŁE I DUŻE. 602 839 607
  Tel.: 602
 • USŁUGI | budowlane
  ŁAZIENKI KUCHNIE PŁYTKI INSTALACJE MONTAŻ. 602 839 607
  Tel.: 602
 • PRACA | dam
  WIZY USA, WYJAZDY, ZIELONA KARTA. 501 809 644
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW, DACHY. 608 729 122.
 • BIZNES
  Wydzierżawię działkę w Ludźmierzu przy trasie Nowy Targ-Czarny Dunajec lub przyjmę reklamę. 608729122
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ KIEROWCE KAT: C+E. 602261925 holserwis-misiniec@wp.pl
  Tel.: 602261925
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. BUDOWA DOMÓW SZKIELETOWYCH, PRACE REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PANELE, GLAUZRA. MEBLE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE POD WYMIAR, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY WNĘK. Wolne terminy na rok 2024. 888 405 627.
 • USŁUGI | budowlane
  TARTAK PRZEWOŹNY - USŁUGI - 690 535 222.
 • USŁUGI | budowlane
  STOLARSTWO - WYKOŃCZENIA WNĘTRZ - 690 500 277.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  APARTAMENT Za Strugiem, Zakopane - 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy Rezydenta do obsługi nowoczesnych apartamentów w Białce Tatrzańskiej. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem +48 692 477 200.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • BIZNES
  Profesjonalne poprowadzę obiekt noclegowy. Kilkunastoletnie doświadczenie, referencje. 0048 788 633 633
  Tel.: 48
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE - 2 HA i 42 ARY. 505 429 375.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE tanio i solidnie, zacieranie mechaniczne, technika silosowa. Realizujemy małe i duże obiekty 18 26 550 39, 503 532 680.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI MINIKOPARKĄ 2.5 TONY - 722 307 227.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY i OPAŁ - 788 344 233.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-05-18 22:13 Groźny wypadek w Trybszu 2024-05-18 21:45 Zwycięski garncarz Nadii Pawlak 2024-05-18 21:00 Niesamowity pokaz mody, czyli Dusza Tatr w Galerii Kobierców Wschodnich na Kozińcu 2024-05-18 20:00 Nowego Targu drugie podejście do sprzedaży atrakcyjnych działek 2024-05-18 19:00 Rabka-Zdrój: Osuwisko za połówką 2024-05-18 18:26 Jak przygotować się do kredytu hipotecznego? 2024-05-18 17:30 Nie żyje Stanisław Dawidek 2024-05-18 17:00 Pytacie, co zrobić z tak piękną sobotą 2 2024-05-18 16:46 Tak zapraszają na dzisiejszą Noc Muzeów w Zakopanem 1 2024-05-18 16:00 Artystyczne spotkania na cmentarzu Kafki z Jurkovičem 1 2024-05-18 15:48 L-Teanina 2024-05-18 15:00 Pierwsza lekcja z kolekcji, czyli "Tryumf w czasie" przy Krupówkach (WIDEO) 2024-05-18 14:00 Uwaga kierowcy - utrudniony ruch na drodze krajowej w Zarytem 2024-05-18 13:00 Wędruj po Beskidzie Wyspowym, aby zdobyć Złotego Rysia 2024-05-18 11:50 Scena małego aktora w Lipnicy Wielkiej 2024-05-18 10:45 Nocna kolizja na zakopiance w Rdzawce 2024-05-18 10:00 Jeszcze jedna rabczańska rudera 1 2024-05-18 09:00 Tatry i Podhale: Dziś można spodziewać się burz 2024-05-18 08:00 Trzy koźlątka z rodzicami. Podglądamy śniadanie kozic na Kasprowym (WIDEO) 2024-05-17 22:00 Nowe wejście na popularny szlak w Tatrach 6 2024-05-17 21:30 Dwanaście punktów oświadczenia w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka 12 2024-05-17 20:59 Drukowanie z dreszczykiem 2024-05-17 20:10 Dlaczego jesteśmy na Patronite? 1 2024-05-17 20:00 Zakopane: Ruszy budowa nowej drogi łączącej zakopiankę z dworcem autobusowym, będą utrudnienia 10 2024-05-17 19:00 Wandale grasowali w rabczańskim parku - policja jest na ich tropie 8 2024-05-17 18:16 Wiele strażackich interwencji na terenie powiatu nowotarskiego 2 2024-05-17 17:27 Przejazd z Białego Dunajca w stronę Gliczarowa będzie bardzo utrudniony 2024-05-17 16:39 Jest porozumienie w sprawie konnego transportu do Morskiego Oka 22 2024-05-17 16:00 Jakie są zagrożenia w Nowym Targu? Też się zastanawiasz? Wypełnij ankietę 2024-05-17 15:15 Dobiegają końca prace na dworcu PKP w Zakopanem 2024-05-17 14:30 Co robić w weekend w Zakopanem? 2024-05-17 13:45 Zobaczcie, co zbudowali pod ziemią w Dolinie Kościeliskiej (ZDJĘCIA, WIDEO) 4 2024-05-17 12:58 Co się działo nocą na Zakopiance? Droga prawie przez godzinę była nieprzejezdna! 2024-05-17 11:56 Okrągły stół w sprawie konnego transportu do Morskiego Oka. Gorąco przed obradami (WIDEO) 24 2024-05-17 11:37 Okrągły stół w sprawie konnego transportu do Morskiego Oka (WIDEO) 12 2024-05-17 11:00 Historycy rwą włosy z głów, kolejny zdewastowany zabytek w Zakopanem 9 2024-05-17 10:30 "Monster". Film, który warto zobaczyć. Mamy dla Was bilety 2024-05-17 10:00 Na hulajnodze jechał pod prąd, od krawędzi do krawędzi jezdni i po chodniku (WIDEO) 6 2024-05-17 09:35 Wielka wyprzedaż w MAX Chiński Market w Stopiak Park Handlowy! 2024-05-17 08:59 Na razie mamy piękny poranek, ale wchodzimy w okres zmiennej pogody 2024-05-17 08:00 Uwaga kierowcy! W sobotę utrudnienia w ruchu w powiecie nowotarskim 2024-05-16 21:40 Postępują prace przy przebudowie linii kolejowej (GALERIA ZDJĘĆ) 2 2024-05-16 20:45 Pożar fotowoltaiki na jednym z budynków 7 2024-05-16 19:51 Dachowanie przy ulicy 3 Maja, są utrudnienia na drodze 3 2024-05-16 19:19 W Tatrach czeka nas burzliwy piątek, na weekend zapowiadane jest załamanie pogody 2024-05-16 18:25 Osiemnastka ze zmienioną trasą, na tych przystankach nie doczekacie się na autobus 2 2024-05-16 17:30 Kiedy poznacie cień bestii, strach będzie waszym Aniołem Stróżem. Konkurs dla czytelników 2024-05-16 17:25 Tajemnicza wycinka w Zębie, będzie hotel czy osiedle domków letniskowych? 10 2024-05-16 16:30 Zostań archeologiem i eksploruj tajemniczą piramidę 2024-05-16 16:19 Poważny wypadek w Szczawnicy - mężczyzna przygnieciony przez maszynę 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-05-18 21:11 1. Czyżby wielcy twórcy, jakimi niewątpliwie byli genialny pisarz Franz Kafka i uzdolniony architekt Dušan Jurkovič oraz ich niezwykłe, poruszające dzieła naprawdę potrzebowali "podświetlonych obiektów", by "przemawiać z zaświatów" do dzisiejszych ludzi? I jeszcze coś - cmentarze wojenne w Beskidzie Niskim, miejsca pochówku tysięcy, często nieznanych z imienia i nazwiska, walczących w I wojnie światowej żołnierzy (tylko przysłowiowy łut szczęścia sprawił, że nie leży tam mój dziadek - przeżył, bo trafił do niewoli) to naprawdę święte miejsca i nikt, a tym bardziej wrażliwy człowiek, np. artysta nie powinien traktować tej ziemi i tych mogił jako "atelier" swoich twórczych zmagań. 2024-05-18 21:09 2. A czy również mundury wermachtu, gestapo i SS jako zdobywców Tatr, a przy okazji strzelający i wyłapujący osadzając ich w Palace Polskich bohaterów czyli Kurierów Tatrzańskich, przewodników i Patriotów uciekających przed okupantem również będą omawiane, a może gdzieś z szafy wyjęte i pokazywane ? 2024-05-18 20:32 3. Początek holocenu w zapisach rdzeni lodowych jawi się jako gwałtowna zmiana klimatu polegająca na szybkim ociepleniu i przejściu z glacjalnej na interglacjalną modę klimatu. Wtedy to zakończyła się ostatnia faza późnego glacjału -młodszy dryas, ostatnie tchnienie zlodowacenia północnopolskiego. W holocenie strefy klimatyczne przesuwają się na północ, dochodzi też do znacznych zmian roślinności i gleby. Współczesna flora Polski ukształtowała się właśnie w holocenie, po ustąpieniu lodowców z terenu Polski. Jednak niektóre rośliny flory wysokogórskiej Polski są reliktami plejstoceńskimi. Zaś w faunie nastąpiło wymieranie gatunków przystosowanych do życia w dotychczasowych warunkach (mamuty, nosorożce włochate). Udomowiono wiele gatunków zwierząt. 2024-05-18 20:31 4. Jak bardzo trzeba mieć nas.rane w makówie, żeby do wyrabiania się na zakręcie samochodem mieszać TV Republika. Tak to nawet nie miał na**bane Morozow, który doniósł na własnego ojca . Fanatyk jarek przebił go już do potęgi entej 2024-05-18 20:03 5. @xxx, autobusiki mają duży promień skrętu i do tego w dużym stopniu pomagają im w skręcie tylne koła (pewnie nie wszystkim, ale wielu) Nie wiem o co ci biega! przecież tam jest szeroko. Widzę, że tęsknisz za PRL-em (zresztą nie tylko ty!! każdy pisiorek) to za szmydtem !! :) a tymczasem tv republika TO WAM PRZYBLIŻA :) :) :) 2024-05-18 19:04 6. Hej można się tam gdzieś nago poopalać z dziewczyną 2024-05-18 18:38 7. ja się zastanawiam, ile Ukraińcy płacą nam za 1MW/h za energię elektryczną i w jakiej walucie? 2024-05-18 18:11 8. @ i co I MOSZ PENTHAUS 30 METRÓW W KREDYCIE NA 30 LAT CZYLI POMIESZCZENIE WIELKOŚCI SCHOWKA NA MOPY W PRZECIETNYM DOMU BUDOWANYM ZA KOMUNY. 2024-05-18 17:57 9. Jareczku co ja mogę, jak towarzystwo nie potrafi zmieścić się na swoim pasie. No co ja mogę. Widoczność marna, kierą nie ma komu kręcić, panie tną zakręt lecąc na zakupy. Nie mówię już o tym, że był tam taki co zarabiał podstawiając się i szło mu świetnie. Pewnie temu, że tam tak dobrze krzyżówka rozwiązana. Jak tam autokary puścisz to będzie tak pięknie jak na Parkowej w NT na rondzie, że trzeba było przerabiać, bo ciężarówki nie wchodziły. Tu robimy drogę na malucha i puścimy autokary. Zawsze powtarzam, że pięknie komuna Chramcówki zrobiła, bo dało się 3 pas z niczego zrobić. Trzeba się uczyć od PRLu. Lecę Republikę oglądać :):):):) 2024-05-18 17:49 10. Jedno jest pewne :bilety będą droższe .Houk pani minsterko od poniemieckich wiatraków.
2024-04-22 15:13 1. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 2. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 3. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 4. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 5. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 6. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 7. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba! 2024-03-09 17:01 8. Deportowac drugiego na anktartyde. 2024-02-23 16:54 9. patrząc na tą kobitkę z kieleckiego to cuć ze wiosna idzie ... cuć to nawet niedźwiedzie z gawry wychodzą a niedzwiedzice śpią ... po co wszytko im wiedzieć ... po co ... 2024-02-22 20:48 10. Pnioki, sroki w krzoki takie potoki.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania


REKLAMA


FILMY TP