Reklama

2020-05-19 12:30:00

Z archiwum Tygodnika

Tama tamie - policjanci użyli pałek

Lato 1990 roku było wyjątkowo gorące, zwłaszcza nad Dunajcem. Między dwoma zamkami w Niedzicy i Czorsztynie trwały niekończące się protesty wzywające do wstrzymania budowy zapory. Zdania co do zasadności budowy podzieliły Polaków. Nasz reporter Janusz Soroczyński relacjonował spór na miejscu. Do redakcji tymczasem dotarł list Zbigniewa Schneigerta, który przekonywał, że wstrzymanie budowy na tym etapie jest niemożliwe. Wróćmy do tamtych czasów sprzed 30 lat.

Zapora – jeszcze raz Nie!

"Jedynie powszechna opinia miejscowej ludności może zmusić nas do opuszczenia blokowanego placu budowy czorsztyńskiej zapory". Sformułowanie to zostało wypowiedziane podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez ruch "Wolność i Pokój" 23.08 br. w krakowskim Klubie "Pod Jaszczurami".

Na spotkaniu z dziennikarzami inżynier Stanisław Zubek – zagorzały orędownik wstrzymania budowy tamy, jak również jeden z liderów w ruchu "Wolność i Pokój" – poinformował o kolejnej akcji protestacyjnej mającej odbyć się w dniach 26-31 sierpnia br. W trzeciej już blokadzie udział weźmie "WiP" wspólnie z "Federacją Anarchistyczną". Celem akcji będzie blokada dowozu materiałów budowlanych na teren budowy zapory. Odpowiadający na zadane przez dziennikarzy pytanie inż. Zubek określił, iż akcja protestacyjna ma podłoże ekologiczne, ekonomiczne i polityczne. Wiążące się z tym stwierdzeniem argumenty dotyczyły bezpośrednio degradacji unikalnego środowiska Pienin, dewastacji licznych na tym obszarze zabytków przyrody i kultury, a także niewymiernie niskich zysków wynikających z ekspresji zapory.

Na pytanie Andrzeja Stawiarskiego z "Gazety Wyborczej" – "Czy formy protestu ulegną zmianie?" – inż. Zubek odpowiedział: "Zawsze będziemy przestrzegać protestu w postaci blokady biernej, bez użycia przemocy z naszej strony, jak również bez nawoływania do rękoczynów czy rozbojów".

Przedstawiciel "WiP"-u wysunął również wiele zarzutów skierowanych zarówno do władz prasy jak i środowisk naukowych. Na czele ich znalazły się: nierzetelność informacji przedstawiająca akcje protestacyjne, manipulowane świadomością miejscowej ludności, opinie naukowców sprzeczne w założeniach co do szkodliwości zapory, brak równoczesnej budowy oczyszczalni ścieków, dowolne żonglowanie terminem oddania do eksploatacji zapory wahającym się od 1991 do 1993 roku.

Bezpośredni oponent "WiP"-u, krakowskie przedsiębiorstwo "Hydrotest" główny wykonawca robót przy czorsztyńskiej zaporze – wystosował pozew do sądu, w którym zgłasza roszczenia o odszkodowanie w wysokości 97 mln zł. z tytułu strat poniesionych w wyniku poprzednich blokad. Fakt ten nie wpłynął jednak deprymująco na poczynania przeciwników zapory. "WiP" zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z oficjalnym wnioskiem o zbadanie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności budowy zapory.

Mimo zapewnień szefa Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu, iż nie będzie użyta siła w stosunku do uczestników blokady, policjanci interweniowali. Oto wypowiedź uczestników akcji protestacyjnych spisane następnego dnia:
- Nazywam się Michał Szczanewicz, reprezentuję "Ruch Ekonomiczny" z Gdańska. Przyjechaliśmy tu w 35 osób. Cała blokada ma trwać jeszcze około 3 dni. Również mamy zamiar wziąć udział w akcji protestacyjnej przed Ministerstwem Przemysłu w Warszawie w dniu 31. 08. br. Akcje prowadzone przez policję nie należą do zbyt łagodnych. Spotykamy się z dość brutalnym traktowaniem. Policjanci walą równocześnie w głowę i nerki. Również kilka osób zostało zrzuconych z kamiennej skarpy. Jesteśmy tutaj i zostaniemy tak długo, jak to będzie możliwe. Mamy nadzieję, że przyjeżdżający w to miejsce przedstawiciele prasy i telewizji przedstawiają w sposób rzetelny i prawdziwy to, co tutaj się dzieje.

– Arkadiusz Zajączkowski – "Federacja Anarchistyczna": W pewnych momentach czujemy się proszę to zaznaczyć, jak w okresie stanu wojennego. Ci sami ludzie co byli wtedy, biją i teraz. Dzisiaj rano było gorzej niż wczoraj. W gazetach i telewizji podano, że policjanci biorą protestujących za ręce i nogi. I odnoszą na bok. Wygląda to trochę inaczej. Wiele osób doświadczyło wleczenia po kamieniach i ziemi, jak również zrzucania z nasypu. Policjanci z pierwszych rzędów podnoszą za ręce, a ci z drugich kopią. Jest to chyba największe wydarzenie i akcja od czasów "okrągłego stołu". Naliczyliśmy wczoraj około 50 samochodów policyjnych, a w "Gazecie Krakowskiej" napisano, że było około 20 samochodów. W trakcie dzisiejszej porannej blokady policjanci użyli pałek. To nie jest policja w takim znaczeniu jak się teraz głosi, nie jest ani nasza ani demokratyczna. Nic się nie zmieniło, ci ludzie zachowują się tak samo, a może i gorzej. Czują się teraz wybieleni tym, że nie nazywa się milicja, a policja i że to rząd ich tutaj przysłał. Zagrożono nam kolegium. Prawie wszyscy uczestnicy blokady zostali spisani. Nie jesteśmy jednak osamotnieni, są razem z nami Amerykanie, Niemcy, Czesi.

- Mariusz Kossobudzki z Gdyni: Jestem sympatykiem akcji protestacyjnej. Dostałem pałką jak chyba wielu. W gazetach piszą, że to my gryziemy i kopiemy A policja zachowuje się kulturalnie, coś tu jest chyba nie tak. Najgorsze jest traktowanie dziewczyn. Widziałem, jak policjanci spychali dziewczyny z kamiennej skarpy głową w dół.

- Nazywam się Eugeniusz Kowalczyk, jestem mieszkańcem Niedzicy Zamku, obecnie pracuję przy budowie zapory. Jestem przeciwko blokadzie. Jako tutejszy mieszkaniec nie wyobrażam sobie, jeżeli przerwano by teraz prace i pozostawiono wszystko w takim stanie, w jakim się obecnie one znajdują. Włożono już w to wszystko bardzo dużo pieniędzy i pracy. Około 70% prac jest już wykonanych przy zaporze. Z tego co się orientuję, oczyszczalnie ścieków będą oddane w całej okolicy przed napełnieniem zapory. W czasie pierwszej blokady dyrektor budowy wyjaśnił wszystkie te kwestie. Informował, że przed spiętrzeniem wody w zbiorniku wszystkie oczyszczalnie ścieków powyżej zapory będą oddane do użytku. Jestem zdania, że na blokadę jest już teraz za późno, należało protestować 5-10 lat temu, skąd ten projekt wyszedł. Teraz przerwać prace i zostawić to wszystko w takim stanie, a co z zaporą, wysadzić w powietrze?

Janusz Soroczyński

Inne oblicza zapory Czorsztyńskiej

Historia zapory Czorsztyńskiej swoją genezą sięga w lata dwudzieste. Ideę jej budowy, jak i zapory Rożnowskiej zapoczątkował ówczesny minister Robót Publicznych Gabriel Narutowicz (1920-22). Był on profesorem w Szwajcarii, gdzie też wybudował kilka zapór dla celów energetycznych. To były zapory średniej wielkości i zlokalizowano je w dobrych warunkach geologicznych. W prawdzie zapory znano już od pięciu tysięcy lat, ale sądzono wówczas, że wykorzystując je dla celów energetycznych dokonuje się wielkiego odkrycia w tej dziedzinie. O ekologii nikt nie miał pojęcia.

Tymczasem w ZSRR Lenin głosił hasła elektryfikacji kraju jako warunek zwycięstwa komunizmu i zapoczątkował erę budowy wielkich zapór wodnych w całym kraju. Przyjęto je jako kanon nie znoszący najmniejszej krytyki. Kontynuacją takich poglądów była budowa wielu obiektów począwszy od Dnieprostroju wznoszonych z pominięciem badań naukowych i odrzucenia choćby najbliższej krytyki. Doprowadziło to do katastrof ekologicznych jak na przykład zmniejszenia przepływu wód Wołgi o jedną trzecią, Syr Daria w ogóle nie doprowadza wody do Jeziora Aralskiego, Amu Daria tylko jedną trzecią, a zapora w Asuanie, projektowana i wykonana przez Związek Radziecki uznana została za ósmą plagę egipską porównującą gospodarkę egipską. Na świecie znajduje się około 20 tysięcy zapór, w ogromnej większości niskich (tj. do 15 m wysokości) i zbudowanych z nasypu ziemnego. Od 1974 roku notuje się wstrzymywanie się od takich inwestycji głównie ze względów ekologicznych.

Nie wiadomo jak określić przeznaczenie zapory Czorsztyńskiej - jako zbiornik przeciwpowodziowy, zapora energetyczna czy teren rekreacyjny. Zbiornik retencyjny powinien być pusty, zapora energetyczna powinna być zawsze pełna, a jezioro o celach turystycznych powinno mieć stały poziom. Każde z tych założeń pociąga za sobą inne skutki ekologiczne. Zapora retencyjna będzie miała w różnych okresach czasu różne zapełnienie i jej cofka z powodu małego spadku terenu powyżej zapory będzie sięgać i 20 km w górę rzeki. Po cofnięciu się wody pozostaną zabagnione tereny i siedliska komarów. Można cofkę ograniczyć wałami ziemnymi, jak na przykład przewiduje się to wokół kościółka w Dębnie. Grunt jest jednak silnie przepuszczalny i woda może przesiąkać pod wałami. Zjawisko takie można obserwować na terenie zalewu Zegrzyńskiego. Zapora dla celów energetycznych powinna umożliwiać spadek wody z dużej wysokości. W tym przypadku wysokość ta wynosi około 40 m. Był projekt wybudowania tunelu do Krościenka, wtedy można by uzyskać różnicę wysokości około stu metrów. Rozwiązanie takie byłoby bardzo kosztowne a przełom Dunajca zostałby pozbawiony wody. Zresztą i tak koszt produkcji jednego kilowata będzie co najmniej ośmiokrotnie przewyższał koszt produkcji w konwencjonalnych elektrowniach. 

Moc wodnej elektrowni zależy nie tylko od wysokości i spadku wody, ale od jej ilości. Dunajec nie prowadzi, relatywnie biorąc, dużo wody a sama zapora spowoduje dalsze straty. Grunt pod jeziorem zalegają bardzo grube pokłady fliszu i gruzu skalnego jak to stwierdzili specjaliści francuscy sprowadzeni swego czasu przez min. Rabanowskiego. Ich ekspertyza spowodowała rezygnację z konstrukcji żelbetowej zapory przy Zielonych Skałkach i budowy ziemnej pod Niedzicą. Zwiększenie ciśnienia wody z powodu jej spiętrzenia za zaporą do czterech atmosfer może spowodować powstanie podziemnych cieków, których ujście znajdzie się poniżej zapory. Takie niespodzianki były i z zaporą Orawską a nawet ze Szczyrbskim Jeziorem. Do tych strat należy też dodać stratę z powodu parowania wody Jeziora. która sięgnie 3%. Nagromadzenie tak dużej ilości wody musi spowodować obniżenie średniej temperatury lata i podwyższenie temperatury w zimie, co odbije się na walorach turystycznych. Powstanie także problem spływu przez przełom pieniński. Dla przeprawy łódek trzeba minimum 10 do 12 m2. wody na sekundę. Nie wiadomo czy nie będzie trzeba ograniczyć przepływu wody.

Nie od rzeczy będzie wspomnieć o możliwościach katastrof spowodowanych powstałą zaporą. Np. od 1900 roku do 1977 roku na 13.778 zewidencjonowanych zaporach zdarzyło się 109 katastrof, a na niektórych liczba ofiar sięgała setek a nawet tysięcy. Istnieją trzy rodzaje katastrof. Jest to całkowicie lub częściowe zniszczenie zapory. Ich wielkość zależy od wysokości zapory, ilości wody i od konstrukcji. Wypadki zdarzają się zarówno w czasie napełnienia, upustu wody i w czasie eksploatacji. Te ostatnie powstają skutkiem naruszenia stosunków wodnych na stokach brzegów otaczających jezioro. Gwałtowne usunięcie się dużych mas ziemnych powoduje katastrofalny wpływ wody połączony ze zniszczeniem lub uszkodzeniem zapory i powódź poniżej zapory. Zapora Czorsztyńska nie ma korzystnych warunków. Okoliczne stoki zbudowane z krasu o przewadze gliny mogą kryć duże niespodzianki. Usuwuska takie można obserwować na całej długości górnego Dunajca jak na przykład na Gubałówce, na Kotelnicy, w Bańskiej, a także w dolinie Grajcarka. Możliwość obsunięcia się zamku w Niedzicy nie jest wcale wykluczona.

Także żywotność zapory jest ograniczona. Według statystyk światowych żywność to jest gospodarcza efektywność zapór powstałych jezior, liczy się na 80 do 100 lat, w którym to czasie wody ulegają zamuleniu i nieprzydatne są do eksploatacji. Rożnów jest już zamulony w 40 do 50%. Jezioro Czorsztyńskie zamuli się szybciej, gdyż nośność wody i toczenia gruzu powyżej zapory są korzystniejsze. Wprawdzie i w Europie powstały po wojnie wielkie zapory jak na przykład kompleks zapór Kaprun Grand Dixtance w Alpach czy Riukon w Norwegii ale są one zbudowane wysoko w górach, na terenach skalistych i lodowcowych, co nie powoduje szkód ekologicznych i unika się zamulenia.

Budowę zapory trzeba zaliczyć do bogatego portfela inwestycji minionego okresu, kiedy decydowały względy polityczne przy pominięciu względów ekologicznych, ekonomicznych i kulturowych. Nie bez winy są specjaliści od potakiwania władzy i pseudo fachowcy. Dziś trudno zadecydować o wstrzymaniu budowy. Dokładne szkody są nieodwracalne. Miłym uczestnikom wiecu "Tama tamie" mogę tylko przypomnieć, że tak zwany program "Dunajec" liczył sobie budowę 32 zapór.

Zbigniew Schneigert

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
fat 2020-05-20 06:53:00
do lo-la - potwierdzam - gdyby nie ten zaporowy zbiornik prawdopodobnie na Wisle w 1997 byloby to samo co na Odrze czyli totalna powodz i masa zniszczen itd
lo-la 2020-05-19 15:31:11
Artykuł dotyczy rozmaitych okoliczności i wydarzeń sprzed 30 lat, związanych z budową czorsztyńskiej zapory. Spójrzmy jednak na tę budowę zaledwie kilka lat później ... W lipcu 1997 roku miało odbyć się oficjalne jej otwarcie, zaplanowano wizytę prezydenta Kwaśniewskiego oraz udział ś.p. kard. Macharskiego. Kard. Macharski zdążył poświęcić obiekt, prezydent nie dojechał, bo rozpoczął się powodziowy kataklizm. Dzięki zaporze do dziś istnieją na mapie Polski takie miejscowości jak Niedzica, Tylmanowa, Jazowsko, czy nawet Nowy Sącz. Jestem mieszkańcem Nowego Targu, miejscowości w której potoki Czarny Dunajec i Biały Dunajec łączą się w jedną rzekę - Dunajec. Wówczas wodowskaz na Czarnym Dunajcu poniżej nowotarskiego lodowiska pokazywał poziom wody powżej 5 metrów, nie mniejszy poziom wody był na Białym Dunajcu. Tę masę wody uzupełniała po drodze do czorsztyńskiego zbiornika wpływająca do Dunajca poniżej Dębna Białka, nie wspominając o innych mniejszych dopływach jak Rogoźnik, Lepietnica itp. Te pojedyncze potoczki niosły wówczas więcej wód, niż dzisiejsza Wisła w Warszawie. Nie jestem entuzjastą odnośnie do dokonywania przez człowieka zmian w przyrodzie. Ta budowla jednak niewątpliwie uchroniła ogromną ilość bliskich rzece zabudowań i całych miejscowości oraz wiele ludzkich istnień. Dlatego z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że te rozmaite opory i oburzenie przeciwko budowie zapory to był wielki błąd. Zapora naprawdę zdała egzamin, a dziś nie tylko umożliwia pozyskiwanie czystej energii ale stała się też znaczącą atrakcją turystyczną
 • PRACA | dam
  Do obsługi recepcji aparthotelu poszukujemy uprzejmej, dyspozycyjnej osoby ze znajomością języka obcego oraz z prawem jazdy kat. B Tel. 885145405 email: biuro@willajarosta.pl
 • PRACA | dam
  Hotel Tatry na Polanie Zgorzelisko zatrudni KUCHARZA/POMOC KUCHENNĄ z możliwością zakwaterowania. Tel. 182063730 lub 506129438. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskietatry.pl
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Aqua Park Zakopane zatrudni: PRACOWNIKA OBSŁUGI SPRZĄTAJĄCEJ. Tel. 182063730 lub 607508752. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskietatry.pl
  WWW: www.polskietatry.pl
 • SPRZEDAŻ | różne
  TANI DOBRY WĘGIEL - TRANSPORT PROSTO Z KOPALNI. Kostka, orzech, miał, eko groszek. 517665368
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE - Tel. 601 793 866, www: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  PRACA DLA BYŁEGO URZĘDNIKA. WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. WYSOKIE WYNAGRODZENIE, ELASTYCZNE GODZINY PRACY. 697353012
  Tel.: 697353012
 • PRACA | dam
  ZAKOPANE PRACA, PRACA, PRACA -OSOBĘ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, WSPÓLNIKA, PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO MUZEUM. 698137333
  Tel.: 698137333
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA KOMFORTOWE, NOWE, UMEBLOWANE MIESZKANIE 50m2, CENTRUM NOWY TARG ul. Krzywa. 608806408
 • ANTYKI
  KOLEKCJONERSKIE TARGI STAROCI. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI. 8-12 LIPCA. Tel. 668589537
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL DO WYNAJĘCIA, Zakopane centrum, 27 m2 - TEL. 694266522
 • RÓŻNE
  Jestem zainteresowana kupnem starych monet, papierów wartościowych, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • ANTYKI
  Jestem zainteresowana kupnem starych monet, papierów wartościowych, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajecia kawalerka w Nowy Targu .Mieszkanie po remoncie , dostępne od zaraz.660797241 b12.pl
 • RÓŻNE
  Jestem zainteresowana kupnem starych szabli, mieczy, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. KRÓTKIE TERMINY. 601 958 378 Tel.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukam Kucharka/Kucharz najlepiej osoba wielofunkcyjna z możliwym zakwaterowaniem Tel. 889243889
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię działkę budowlaną 10-15 arów okolice Czarnego Dunajca Tel. 508949945
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Bukowinie T. zatrudni recepcjonistkę. Praca stała. Tel. 789-111-300 email: praca@roztoka.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY - Tel. 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI - 3 HA - koło Białki Tatrzańskiej. 18 28 564 54. Tel.
 • KUPNO
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098 Tel.
 • KUPNO
  Kupię stare góralskie meble Tel. 602388188
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osoby na sezon letni do pomocy w restauracji oraz pensjonacie w Zakopanem. Praca od zaraz. Bez zamieszkania Tel. 662050105 email: m.kto@interia.pl
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) - Tel. 605 670 650
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133. Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-07-11 20:00 Takie grzybobranie w Sierockiem 2020-07-11 19:00 Zarzut na mundurze 2020-07-11 18:53 Wirus wśród żałobników 3 2020-07-11 18:10 Pożar podczas burzy 2020-07-11 18:00 Iskierka dla Tadzia (WIDEO) 2020-07-11 17:54 Deszczowe i chłodne Krupówki 2020-07-11 17:00 Wypadek konia w Dolinie Chochołowskiej 6 2020-07-11 16:00 Wóz strażacki jak się patrzy 2020-07-11 15:00 Prognozy się sprawdziły. Temperatura spadła o 10 stopni 2020-07-11 14:10 Sytuacja w Zakopanem jest poważna. Nie słuchajmy beztroskich opinii. 13 2020-07-11 13:30 Pochwały dla wójta 2020-07-11 12:29 Tatra CUP (WIDEO) 2020-07-11 11:14 Małopolski rekord zakażeń koronawirusem. 3 nowe przypadki na Podhalu 1 2020-07-11 11:00 Tłumy turystów w Tatrach, mimo że nadciąga załamanie pogody 9 2020-07-11 10:00 Od razu wiedziałam, że będę tu wracać 2020-07-11 09:00 Ponad milion złotych na samochód strażacki 1 2020-07-11 08:30 Inauguracja 14. edycji Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie 2020-07-11 08:00 Kobiety w chmurach 2020-07-11 08:00 Wakacje 2020 - gdzie można spędzić urlop? 2020-07-11 00:00 Rozpoczęła się cisza wyborcza 1 2020-07-10 22:00 Poleć na Mazury 2020-07-10 21:30 Cyklofonia, czyli koncert na dwóch kółkach (WIDEO) 1 2020-07-10 20:45 Hulajnogi zostawiane na ścieżkach rowerowych 5 2020-07-10 20:00 Pięściarskie treningi i zapowiedź lipcowych walk 2020-07-10 19:15 Burzliwe obrady na sesji. Były wójt krytykuje obecnego 9 2020-07-10 18:31 Pracowity dzień dla TOPR-u 2020-07-10 18:30 Kolory pełne energii 2020-07-10 17:45 Katastrofa we Frydmanie 2020-07-10 17:35 Dwie zakażone osoby z Zakopanego w szpitalu. Do godz. 15:30 wykonano 65 testów 11 2020-07-10 17:12 Kolejny raz śmigłowiec akcji 2020-07-10 17:00 To zupełnie Nowy Świat 10 2020-07-10 16:15 Ktoś okradł strażaków ze Spytkowic 1 2020-07-10 15:30 Słowak zginął wczoraj w Czarnym Dunajcu 2020-07-10 14:47 Śmigłowiec w akcji 2020-07-10 14:45 Słowacy wysyłają policjantów do monitorowania granicy 1 2020-07-10 14:15 Wycieczka z przewodnikiem, a po niej letnie kino 2020-07-10 13:56 Dziękujemy osobom pobierającym wymazy przed szpitalem 1 2020-07-10 13:44 Zmniejsza się kolejka do testów na koronawirusa (WIDEO) 2020-07-10 13:36 Zgubili kamerę GoPro. Nagroda dla uczciwego znalazcy 2020-07-10 13:15 Zwłoki w potoku 2020-07-10 12:24 Testy na koronawirusa nie dla wszystkich 2 2020-07-10 12:10 Przed szpitalem w Zakopanem kolejka do testów. Blokuje się droga dojazdowa (WIDEO) 9 2020-07-10 11:45 Na Podhalu kolejne osoby z koronawirusem 2020-07-10 11:00 Osoby z pogrzebu Zofii Karpiel Bułecki zostaną poddane testom. Sanepid prosi o maile 2 2020-07-10 10:43 Muzyka bałkańska i francuska na akordeonie 2020-07-10 10:00 Czas dróżnika 2020-07-10 09:30 Nadal utrudnienia na odcinku Krościenko - Szczawnica 6 2020-07-10 09:00 Wilk przed kamerą 2020-07-10 08:00 Afera w Czorsztynie 5 2020-07-09 22:38 Odwołana konferencja. Część uczestników była na pogrzebie Zofii Karpiel
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-07-11 19:51 1. Jest to poważne zagrożenie dla mieszkańców Zakopanego, powiatu Tatrzańskiego i przyjezdnych. Aby zwalczyć epidemię w regionie należy skierować na to miejsce wyspecjalizowane ekipy medyków ze Śląska. Daleko nie jest. Tam sobie poradzili i to w zdecydowanie trudniejszych warunkach. 2020-07-11 19:42 2. Fundacja VIVA to podejrzane typy. Oczywiście bardzo ważne jest dobro zwierząt i należy o nie dbać ale tej organizacji i osobą które za nią stoją należy się dokładnie przyglądnąć. 2020-07-11 19:41 3. Szkoda tylko, że takich komentarzy nie mogą przeczytac, ci którzy umarli..., 2020-07-11 19:32 4. zamknąć kościoły, tam teraz największe ryzyko 2020-07-11 19:22 5. @Adik. Góral przebiera sie jak idzie do kościoła. Wiesz ile smrodu siedzi w takich długich gaciach i portkach. Gacie muszą być długie żeby mu nóg nie obtarło. Myślę że baba to wypierze ale synowa na kiju z budy. Ha ha ha. 2020-07-11 19:03 6. To bardzo dramatyczna i smutna sprawa. Tym bardziej ze względu na jej okoliczności. Teraz trzeba postępować zgodnie z procedurami. Miejscowy Sanepid może sobie nie poradzić. Należy skierować do Zakopanego wyspecjalizowane ekipy medyków ze Śląska. Tam się udało zwalczyć pandemię. 2020-07-11 18:39 7. @Dada Też jesteś od roboty a nie od pisania dyrdymalow o koniach. 2020-07-11 18:32 8. Jednym z najsilniejszych czynników determinujących zachowanie ludzi jest ich instynkt samozachowawczy. Na jego podstawie unikamy czegoś lub nie. Uważamy coś za groźne lub nie. Ludzie przestali bać się wirusa, bo przemawiają za tym ich własne doświadczenia z wirusem oraz dane, liczby i statystyki wskazujące na jego znikomą szkodliwość dla ogółu. Dlatego instynktownie przestali się go bać. I żaden przekaz medialny tego nie zmieni bo jest to czynnik działający słabiej niż instynkt i obserwacja, która podpowiada, że obostrzenia przyniosły znacznie więcej szkody niż sam wirus. Właśnie dlatego ludzie zachowują się tak jak się zachowują. 2020-07-11 18:28 9. Fuszerka. Opady pokazały, że ulica na odcinku pod ulicą Polną jest źle wyprofilowana.Kałuża na skrzyżowaniu z ulicą Polną nadal istnieje pomimo bliskości studzienki odpływowej. Tyle miesięcy kopaniny... Że studzienki nierówno z poziomem asfaltu to już rabczański standard. Za pół roku jeszcze siądą i tyle z remontu. No i ten uskok na styku z Parkową. Mamy 21 wiek, a standardy budowlane jak z lat 70-ych. 2020-07-11 18:11 10. Jestem za ochroną zwierząt! Więc wzywam wszystkich obrońców zwierząt i wszystkie organizacje chroniące prawa zwierząt vive też o ratowanie żab na wiosnę dlaczego ich nie ratujecie? Tyle jest ich rozjezdżanych na drogach. Sarny... dlaczego nie pilnujecie tyle jest wypadków z ich udziałem czyja to wina? Wasza bo nie pilnujecie! Kto wychował się na wsi wie do czego służy Koń wie do czego potrzebna jest krowa. Koń od zawsze był siłą pociagową i tak zostanie! Niestety w życiu człowieka tak bywa, że choruje i umiera tak samo bywa ze zwierzętami i żadna fundacja tego nie zmieni.
2020-07-04 14:02 1. Jest i nasz Zacharko! Parcie ma chłopina na szkło nieopisane; lata 70 - 80 PZPR; później Solidarność; Loża Masońska Zamoyskiego i teraz PiS... 2020-07-04 13:24 2. Czemu on tego pedofila ułaskawił? Czemu tak opieszale działają z pedofilia kościelną? Czy mają w tym jakiś interes? 2020-07-03 23:52 3. to głosuj na tego,co go ta od olimpiady do JPIi porównała,będziesz miała i ośmiorniczki i ..... 2020-06-30 22:12 4. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 5. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 6. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 7. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!! 2020-06-23 21:19 8. ???????????????????????????????? 2020-06-23 21:18 9. Po co przyjechał nie był nie jest i nie będzie nigdy prawdziwymi prezydentem to marionetka prezesa 2020-06-18 14:33 10. Jeżdżę w góry 2 razy w roku i ciągle mi mało.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania

Album TP

Bojcorka